MENU
Some alt text Some alt text Some alt text Some alt text
Zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług!
Some alt text +48 605 728 120
Firma informatyczna JER IT SYSTEM założona została w grudniu 2002 roku.
Początkowo obsługiwaliśmy klientów indywidualnych. Obecnie nasza Firma świadczy usługi dla małych i średnich firm z zakresu informatyki, automatyki, a także fotografii.
Zakres naszych usług obejmuje głównie:
Some alt text
wdrażanie i konsultacje systemów ERP (Symfonia, Concorde XAL, Axapta) oraz inne rozwiązania,
Some alt text
serwis oraz usługi wsparcia technicznego,
Some alt text
projekty i wykonawstwo sieci strukturalnych,
Some alt text
systemy okablowania strukturalnego VDI, Legrand z certyfikacją.
Odbiorcami naszych usług i produktów są Klienci z wielu różnych sektorów gospodarki na terenie Poznania i okolic oraz województwa Wielkopolskiego. Zadowolenie klientów jest uznaniem naszym doświadczeń i dostarczaniem kompletnych rozwiązań. Stałe umowy dają pewność naszym Klientom krótkich czasów reakcji.
Wspieramy także Klientów nie związanych z nami stałymi umowami serwisowymi.
Usługi
Firma JER IT SYSTEM zajmuje się obsługą informatyczną małych i średnich podmiotów gospodarczych. Działamy używając nowoczesnych rozwiązań informatycznych, aby uczynić z informatyki w Państwa firmie efektywne narzędzie pracy. Przedstawiamy profesjonalne i kompleksowe spojrzenie na informatykę w przedsiębiorstwie.
Infrastruktura informatyczna jest skomplikowanym i wrażliwym organizmem, który wymaga stałej, profesjonalnej opieki. Przekazanie jej specjalistom pomaga Naszym Klientom skupić się na podstawowej działalności własnej firmy.
Zajmujemy się wdrazaniem oprogramowania i obsługą, a także naprawami sprzętu, usuwaniem usterek programowych, diagnostyką i utrzymaniem ruchu w sieci itp. W zależności od podpisaniej umowy Klient nie musi się martwić kto i kiedy ma to zrobić, opieka informatyczna zewnętrznej firmy usuwa ten problem spośród innych trosk - po prostu robimy to na bieżąco.
Naszym Klientom zapewniamy stałą, wiarygodną obsługę, a dzięki proceduralnemu podejściu do problemów, szybko i skutecznie je usuwamy.
Dopasowanie do potrzeb
Składane oferty naszym Klientom zazwyczaj często wynikają z dostosowania do różnych potrzeb, życzeń i oczekiwań informatycznych w każdym przedsiębiorstwie oraz wymagań wobec obsługującej ją firmy zewnętrznej.
Doświadczenie
Firma JER IT SYSTEM założona 2002 roku stale dynamicznie się rozwija doskonaląc i poszerzając doświadczenie w kolejnych zleceniach, a także uczestnicząc w seminariach i szkoleniach.
Jakość
Tak dynamiczny rozwój firmy nie miałby miejsca, gdyby nie zadowolenie klientów z proponowanych im rozwiązań programowych i sprzętowych. Dbałość o jakość obsługi jest naszą dewizą do dzisiaj.
Gwarantujemy pełną poufność danych. Kładziemy nacisk na szybkie rozwiązanie problemu, gdyż zdajemy sobie sprawę, że działanie sieci informatycznej oraz ilość przetwarzania danych jest najbardziej istotną rzeczą, a przestój w to nie tylko koszt finansowy, ale także wizerunek firmy.
Korzyści dla firmy Klienta korzystającej z opieki informatycznej firmy zewnętrznej:
 • lepsze dopasowanie inwestycji do potrzeb firmy
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych (archiwizacja)
 • idywidualny zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • pewność ciągłości pracy pracowników (praca zdalna)
 • bieżąca, przydatna informacja o zmianach w technologii informatycznej
 • szybkie usuwanie awarii sprzętu
 • obniżenie kosztów osobowych w porównaniu do zatrudniania własnych informatyków
 • większa elastyczność działania i podejmowania decyzji informatycznych przez Klienta
 • maksymalizacja w osiąganiu celów firmy zamiast zajmowanie obsługą informatyczną
 • uproszczenie załatwiania wielu spraw technicznych (zamówienia, dostawy i realizacja)
Elementy obsługi
Obsługa informatyczna zazwyczaj zawiera wiele z poniższych elementów. Wszystkie szczegóły ustalane są na podstawie rozmów poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi jaką jest opieka informatyczna.Szczegółowo obsługa informatyczna naszej firmy obejmuje:
 • usługi konsultingowe dot. informatyki (propozycje informatycznych rozwiązań usprawniających działanie firmy itp.),
 • administracja systemami operacyjnymi / serwerami,
 • modernizacje- rozbudowa komputerów,
 • diagnozowanie i usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego i sieci komputerowej,
 • oferowanie sprzętów zastępczych na czas naprawy,
 • usuwanie problemów z oprogramowaniem,
 • konserwacja sprzętu komputerowego (drukarki, plotery, komputery i inne),
 • dostarczanie komputerowych materiałów eksploatacyjnych,
 • pośrednictwo w serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń komputerowych (monitory, drukarki, zasilacze awaryjne i inne),
 • dostawy sprzętu i oprogramowania
 • instalacja i re instalacja systemu operacyjnego (windows)
 • instalacja i konfiguracja bezpiecznego podłączenia do internetu
 • sprzedaż sprzętu komputerowego
Propozycje współpracy
Obsługa informatyczna stała może być świadczona przez naszą firmę w 2 różnych wariantach współpracy zależnie od potrzeb klienta:
Wariant I.
Bez opłaty miesięcznej. Wynagrodzenie za usługę liczone jest od konkretnego zgłoszenia/zadania/przyjazdu serwisu. Podstawą wyceny (120,- PLN) jest głównie czas wykonanej pracy oraz koszty ew. dojazdu w przypadku braku możliwości pomocy zdalnej.
Wariant II.
Miesięczna opłata abonamentowa (100,- PLN od komputera od 300,- PLN za serwer) i wliczona w nią liczba godzin pracy (1 godz. na komputer, 2godz. na serwer), które pracownicy firmy JER IT SYSTEM przepracują miesięcznie dla Państwa wykonując standardowe, często niezbędne prace np. konserwacje, kopie zapasowe danych itp.. Dodatkowe godziny pracy liczone odrębnie na podstawie obniżonej stawki godzinowej 100,- PLN. lub ustala się dokładnie co wchodzi w zakres dodatkowych obowiązków nie objętych abonamentem i podlega osobnej opłacie (np. pomoc telefoniczna poza godzinami pracy, sprzęt zastępczy, usuwanie wirusów, odzyskiwanie danych itp.).
Zakres naszych usług obejmuje:
automatykę
 • automatykę przemysłową,
 • okablowanie szaf sterujacych
informatykę
 • serwis i konserwację sprzętu komputerowego dostarczonego przez nas lub Klienta,
 • dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na podstawie wybranej jednej z kilku wcześniej przedstawionych propozycji,
 • konsultacje informatyczne poprzez telefon i pocztę e-mail,
 • zapewnienie zwiększenia bezpieczeństwa systemów informatycznych wdrażając: programy antywirusowe (NOD32, eTrustCA),
 • archiwizacja systemów, baz danych,
 • sprzedaż i instalację materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonerów, atramentów),
 • administrację i zarządzanie systemami informatycznymi,
 • kompleksową obsługę sieci lokalnych (LAN, WAN, WiFi)
 • kursy obsługi komputera
 • kompletujemy komputery ekskluzywne na indywidualne zamówienia.
fotografię
Finanse i Księgowość
Program realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe - od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż do gotowych lub zdefiniowanych przez Użytkownika zestawień i sprawozdań.
Zalety programu Finanse i Księgowość
Łatwe przystosowanie programu do potrzeb firmy
 • Możliwość wyboru długości roku obrachunkowego – do 22 miesięcy; obsługa lat obrachunkowych przesuniętych względem lat kalendarzowych
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrachunkowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia
 • Generowanie wzorcowego planu kont powiązanego ze wzorami sprawozdań finansowych (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy)
 • Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa
 • Możliwość wczytania „modelu księgowego firmy” czyli planu kont i powiązanego układu sprawozdań finansowych pobranych z innej firmy, co ułatwia np. dostosowania branżowe
 • Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokości odsetek)
 • Automatyczne dekretowanie naliczonych w programie różnic kursowych i odsetek za zwłokę, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych
 • Definiowanie kont podpowiadanych przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu poszczególnych typów
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe
 • Prowadzenie rachunku kosztów w różnych wariantach; automatyczne księgowania równoległe między zespołami "4" i "5"; kontrola kręgu kosztów
 • Tworzenie słowników – kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych
 • Możliwość stosowania definiowanych przez Użytkownika znaczników do wyróżniania dokumentów, rozrachunków, zapisów w rejestrach VAT, a także podmiotów w kartotekach kontrahentów, pracowników i urzędów
Podniesienie komfortu codziennej pracy i skuteczne zabezpieczenie danych
 • Zapewnienie ciągłości rozliczeń, np. z kontrahentami, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia
 • Pełna kontrola nad mechanizmem automatycznego przeksięgowania kosztów według zadanych kryteriów
 • Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań
 • Tworzenie kopii lub storna z wprowadzonego dokumentu – szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów
 • Rozbudowany mechanizm wzorców księgowania może być zastosowany niezależnie dla dekretacji i wpisów w rejestrach VAT
 • Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów
 • Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT
 • Automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych (z uwzględnieniem operacji w buforze), dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach
 • Wycena bilansowa wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy
 • Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych, w tym obsługa transakcji wewnątrzunijnych (WNT i WDT)
 • Rejestracja transakcji trójstronnych
 • Możliwość rozliczania pracowników z pobranych zaliczek
 • Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy
 • Mechanizmy weryfikacji poprawności NIP wszystkich krajów należących do UE
 • Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki
 • Nadawanie dokumentom znaczników ułatwiających szybkie wyszukanie dokumentu na liście w księgach lub buforze
 • Pełna obsługa przelewów, możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej
 • Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa
Bieżąca kontrola zobowiązań i należności
 • Możliwość prowadzenia bieżących, uwzględniających dane z bufora, rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami
 • Rozrachunki wielowalutowe – możliwość rozliczania transakcji inna walutą niż waluta pierwotna transakcji; automatyczne wyliczanie różnic kursowych
 • Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach; możliwość wystawiania not odsetkowych ogólnych lub szczegółowych, z precyzyjną informacją o naliczeniach cząstkowych
 • Mechanizmy wyceny bilansowej należności i zobowiązań w kwocie wymagającej zapłaty
 • Drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji
 • Automatyczne łączenie transakcji w rozrachunkach
 • Automatyczne zestawianie kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi
 • Notatki i znaczniki nadawane transakcjom w rozrachunkach dla zamieszczania dodatkowej informacji
Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
 • Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów
 • Możliwość sprawdzenia wpływu zapisów z dokumentów w buforze na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem
 • Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT
 • Drukowanie raportów i zestawień sporządzanych w programie w tradycyjnej formie papierowej lub elektronicznej (format PDF)
 • Łączność internetowa z kontrahentem, bezpośrednio z kartoteki kontrahentów
Różnorodne zestawienia i raporty
 • Automatycznie prowadzony dziennik księgowań
 • Raporty wchodzące w skład ksiąg rachunkowych
 • Automatyczne generowanie deklaracji podatkowych VAT 7, VAT 7K, VAT 7D, VAT UE, VAT UEK
 • Automatyczne wyliczanie wartości podatku dochodowego
 • Automatyczne wyliczenia i ujmowanie w deklaracjach podatkowych oraz sprawozdaniach finansowych różnic kursowych (bilansowych, wynikowych, podatkowych)
 • Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji
 • Zestawienie kontroli płatności VAT pomocne przy określaniu limitu kwoty do zwrotu
 • Nadawanie poszczególnym zapisom w rejestrach VAT znaczników ułatwiających szybkie wtszukanie potrzebnych informacji
 • Automatyczne wyliczenie rocznego współczynnika proporcji dla częściowego odliczenia VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej
 • Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat obliczane w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze
 • Wykonywanie typowych raportów, w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont)
 • Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie
 • Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika
 • Przesyłanie zgromadzonych danych do programu Analizy Finansowe
Handel
Program wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową (pełna ewidencja stanów magazynowych). Umożliwia wystawianie dokumentów: sprzedaży, zaliczek, magazynowych, zakupu i płatności. Obsługuje firmy wielooddziałowe. Pozwala prowadzić określoną politykę sprzedaży. Współpracuje z drukarkami i kasami fiskalnymi oraz czytnikami kodów kreskowych.
Zalety programu Handel
Możliwość łatwego przystosowania programu do potrzeb firmy
 • Możliwość elastycznego konfigurowania programu przez system parametrów i praw Użytkowników
 • Definiowanie własnych dokumentów na podstawie dokumentów wzorcowych, wbudowanych w program
 • Definiowany szablon i sposób numeracji dokumentów (roczny, miesięczny, dzienny)
 • Możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO oraz metodą szczegółowej identyfikacji
Pełna obsługa magazynu
 • Obsługa wielu magazynów (wspólne dane kartotekowe i systemowe dla wszystkich magazynów, rozłączne dane dla dokumentów)
 • Możliwość elektronicznego przekazywania dokumentów między oddziałami firmy
 • Pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów)
 • Możliwość tworzenia zestawień towarów, które przekroczyły stany minimalne lub maksymalne
 • Obsługa numerów seryjnych towarów
Pełna obsługa dokumentów handlowych, magazynowych i kasowych
 • Wystawienie dokumentów sprzedaży i zakupu: faktur VAT, paragonów, rachunków, faktur korygujących, dokumentów walutowych, faktur VAT RR, faktur VAT marża
 • Wystawianie dokumentów magazynowych: PZ i WZ, PW i RW, MM i korekt
 • Protokoły przeceny przeznaczone do aktualizacji wyceny aktywów obrotowych
 • Dokumenty kasowe: KP, KW
 • Możliwość użycia w każdym z dokumentów jednej z trzech, automatycznie przeliczanych, jednostek miary dla towaru
 • Możliwość wystawiania dokumentów na podstawie wcześniej sporządzonych dokumentów związanych (np. faktur z dokumentów magazynowych lub zamówień)
 • Możliwość wystawienia i drukowania całego zestawu dokumentów związanych w jednej operacji (np. faktura, WZ, KP)
 • Obsługa zamówień własnych i obcych (wystawianie dokumentów sprzedaży i wprowadzanie zakupu na podstawie zarejestrowanych przez program zamówień)
 • Możliwość udzielenia odrębnych rabatów do ceny lub wartości dla każdej pozycji
 • Możliwość ręcznej modyfikacji cen w momencie wystawiania dokumentu
 • Możliwość odłożenia dokumentu do bufora (poczekalni) przed jego wystawienim
Obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w firmie
 • Tworzenie raportów kasowych
 • Wystawianie przelewów własnych i rejestracja przelewów obcych
 • Obsługa dowolnych form płatności, m.in.: czeki, karty kredytowe, kompensaty
 • Tworzenie dowolnej liczby rejestrów pieniężnych
 • Rozliczanie należności i zobowiązań (możliwość rozliczania cząstkowego - płatność podzielona na części)
 • Obsługa rozrachunków walutowych, rozliczanie rozrachunków walutowych rozrachunkami w dowolnej walucie z uwzględnieniem zmian kursów walut
Wygodne planowanie i prowadzenie określonej polityki sprzedaży
 • Możliwość określenia warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów)
 • Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru
 • Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar
 • Możliwość określenia kwotowych i procentowych upustów ilościowych dla wybranych towarów
 • Zarządzanie promocjami okresowymi
 • Możliwość prowadzenia cenników w walutach
 • Pomoc w naliczaniu bieżących cen; wyznaczanie cen na podstawie zadanych poziomów marży lub narzutu
 • Możliwość przeprowadzania operacji grupowych, np. zmiana cen dla grupy towarów lub zmiana warunków sprzedaży w grupie wybranych kontrahentów
Szybki dostęp do wszystkich potrzebnych informacji
 • Możliwość łączenia danych z wielu oddziałów firmy (poprzez import całego zestawu dokumentów) w centralnej bazie
 • Porządkowanie informacji na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb Użytkownika; różne formy organizacji kartotek: liniowa, jednopoziomowa, hierarchiczna (struktura drzewa), zdefiniowana przez Użytkownika
 • Możliwość zmiany organizacji informacji w każdym momencie pracy z programem
 • Szybkie i proste wyszukiwanie informacji w kartotekach według różnych kryteriów, np. po kodzie, nazwie, numerze, serii dokumentu
 • Możliwość tworzenia własnych raportów za pomocą narzędzi wbudowanych w program
 • Możliwość uszeregowania danych w zestawieniach według różnych kryteriów; sortowanie malejące i rosnące według dowolnej kolumny zestawienia
Bogaty zestaw raportów oraz zestawień magazynowych i handlowych
 • Zestawienia handlowe (globalne, grupowe, szczegółowe) za dany okres, według dokumentów, kontrahentów i towarów
 • Kontrola rozrachunków i możliwość ich zestawienia według dowolnego kryterium; zestawienie historii rozrachunków z kontrahentem
 • Zestawienie dokumentów niezapłaconych, pomoc w pilnowaniu terminów płatności
 • Zestawienia sprzedaży za dany okres i według osób wystawiających dokumenty
 • Zestawienia towarów poniżej stanów minimalnych oraz przekraczających stany maksymalne
 • Możliwość tworzenia cennika dla wybranych towarów oraz dla określonego kontrahenta
 • Zestawienie stanów magazynowych na koniec dowolnego okresu
 • Możliwość śledzenia ruchu towarów w magazynach (w ujęciu historycznym)
 • Tworzenie formularzy i zestawień inwentaryzacyjnych
 • Możliwość zapisu zestawień i dokumentów w postaci plików w formacie PDF i wysyłania ich pocztą elektroniczną
 • Generowanie elektronicznych deklaracji Intrastat
Współpraca z programami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość
 • Tworzenie wielu schematów księgowań dla dokumentów z dowolną liczbą dekretów; możliwość definiowania syntetyk i analityk oraz sposobu podziału księgowanych kwot na części
 • Automatyczna synchronizacja kartotek kontrahentów z modułami Finanse i Księgowość oraz Mała Księgowość
 • Możliwość przekazywania zadekretowanych dokumentów bezpośrednio do bufora programu Finanse i Księgowość
 • Przekazywanie danych z dokumentów wystawianych przez program Handel do programu Mała Księgowość
Współpraca z pakietem MS Office i innymi programami pracującymi w środowisku Windows
 • Przekazywanie danych do programów tworzących MS Office XP/2003/2007
 • Możliwość kopiowania zestawień do schowka Windows i wykorzystywania ich w innych programach
 • Wydruk dokumentów sprzedaży do plików w formatach RTF i HTML, wydruk dokumentów magazynowych do plików w formacie RTF
Płace
Program wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Przyspiesza comiesięczne i roczne rozliczenia - generuje listy płac, potrzebne zestawienia, druki i raporty, drukuje przelewy. Zapewnia tajność płac. Wspomaga rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Zalety programu Płace
Łatwe dostosowanie programu do potrzeb firmy
 • Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące)
 • Możliwość definiowania własnych elementów płacowych
 • Definiowanie własnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji: indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy
 • Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np.: pracownicy umysłowi, fizyczni, pracujący na umowę-zlecenie, według działów bądź stanowisk
 • Uwzględnienie wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy)
 • Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne i inne); rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku
 • Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach „w przód" (możliwość planowania kosztów, płac, podwyżek)
Automatyzacja, skrócenie czasu potrzebnego do naliczania płac
 • Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu
 • Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru płacowego)
 • Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście płac (tworzenie nowej listy płac bez konieczności przeglądania wszystkich danych)
 • Automatyczne obliczanie wartości składników płacowych w danym miesiącu
 • Możliwość tworzenia list płac dla dowolnej grupy pracowników (działu pracowników)
 • Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto przy założonej wartości netto
 • Możliwość drukowania pasków wynagrodzeń w różnych układach dla pracowników na podstawie list płac
 • Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników – indywidualnie i grupowo
Wspomaganie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia
 • Wydruki PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-40 na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach z możliwością edytowania deklaracji przed wydrukiem
 • Nadrukina deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RZA, RSA, DRA, RMUA)
 • Przesyłanie danych do programu Płatnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RCA, RSA, RZA, RMUA, DRA
 • Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo
 • Rozliczanie składek ZUS, m.in.: Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
Łatwy dostęp do informacji o pracownikach
 • Gromadzenie danych o przebiegu pracy pracownika (historia zatrudnienia)
 • Ewidencja informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach
 • Możliwość generowania zestawień według dowolnej grupy pracowników (działu pracowników) lub wzorca
 • Generowanie wybranych danych do zestawień statystycznych dla kierownictwa firmy
 • Możliwość wydruku kwestionariuszy osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dla pracownika
 • Możliwość wydruku umowy o pracę, zaświadczenia o zarobkach
 • Generowanie wydruku umowy zlecenia i rachunku za umowę zlecenie
Tajność informacji
 • Zależność dostępu do informacji od poziomu uprawnień Użytkownika
 • Możliwość utajnienia płac
 • Pełna informacja o zmianach danych osobowych pracowników – raportowanie zmian w czasie
Integracja z programem Finanse i Księgowość
 • Przesyłanie poleceniem księgowania danych płacowych do programu Finanse i Księgowość
 • Możliwość podania konta dla poszczególnych elementów wynagrodzeń
 • Przyporządkowanie pracownikowi numeru z kartoteki pracowników programu Finanse i Księgowość
Szanowny Kliencie,

Z dniem 25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. ( zwane dalej RODO ). Informujemy, że bezpieczeństwo Twoich danych od zawsze było dla nas sprawą priorytetową. Wyprzedzając wszelkie przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawsze robiliśmy to w sposób możliwie najbezpieczniejszy z poszanowaniem wszelkich praw do prywatności.

Informacja o ochronie danych osobowych
Dlatego też obecne dyrektywy nie powodują żadnych poważniejszych zmian w sposobie przetwarzania Twoich danych przez naszą firmę. Jednakże pragniemy poinformować Cię o Twoich prawach przysługujących, które znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
JER IT SYSTEM Eugeniusz Rypiński z siedzibą w Poznaniu (61-655), przy ul. Gronowej 39 , NIP 9720272783
Możesz się z nami skontaktować:
 • – poprzez email: ido@jeritsystem.pl
 • – listownie – na adres podany powyżej
Twoje dane osobowe pozyskaliśmy i przetwarzamy, ponieważ zamówiłeś jedną z usług, które wykonujemy.
Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Twoich danych jest zapewnienie realizacji oraz dostarczania zamówionych produktów/usług oraz powiadamianie Ciebie o ich statusach. Dane przetwarzane są również dla celów podatkowych oraz księgowych.
Jakie dane przetwarzamy.
Na każdym etapie realizacji naszych usług pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Są to: , rejestrowe dane firmowe, imię, nazwisko, nr telefonu, adres, adres do korespondencji,adres e-mail.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez Administratora Danych Osobowych oraz ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji zamówionych przez Ciebie produktów/ usług np. (firmy kurierskie, zakłady ubezpieczeń, operatorzy domen, dostawcy usług hostingowych)
Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres obowiązywania zleceń, umowy zawartej z Tobą oraz przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej, reklamacji, dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.
Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.
 • Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.